Πέμπτη, 27 Σεπτεμβρίου 2007

Ο κόσμος δε με βάνει μπλιο
δε με χωρούν οι τόποι
γιατί θωρώ κι είναι ψηλά
πολύ μικροί αθρώποι

Γιώργος Μανωλιούδης